جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس محمدرضاتوكلي


نام و نام خانوادگي: محمدرضا توكلي

تاريخ تولد: 1334

سال اخذ مدارك و نام محل اخذ مدارك: 1377 از دانشگاه تبريز

عناوين مسئوليتها (اجرايي، عضويت در مجامع علمي، فرهنگستان، ميراستار علمي مجلات علمي و ...) :

معاون آموزشي و مسئول بخش دامپروري مركز آموزش كشاورزي قائن

عضو هيات نظارت مراكز آموزش كشاورزي شمال شرق كشور

كارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت و مسئول بخش دامپروري مركز آموزش كشاورزي مشهد

كارشناس مسئول آموزش­هاي فني و حرفه­اي مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان

زمينه هاي آموزشي (درس هاي تدريس شده در دوره ها و مقاطع مختلف) :

دامپروري عمومي مقطع كارداني دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد

آمار و طرح آزمايشات مقاطع كارداني رشته­هاي مكانيزاسيون كشاورزي، پرورش گاو و گاوميش، پرورش طيور، پرورش اسب

ژنتيك رشته پرورش اسب مقطع كارداني

 ژنتيك و اصلاح نژاد مقدماتي مقاطع كارداني رشته­هاي پرورش طيور و پرورش گاو و گاوميش

انتشارات علمي (شامل كتب، مقالات، مجموعه مقالات كنفرانس هاو ...) :

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه ( و طرح هاي در حال اجرا) :

 

 

 

 

 

آدرس پست الكترونيكي

Rmtavakoli34@yahoo.com


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0