جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس عليرضا فروغي


نام: علیرضا     نام خانوادگی: فروغی        نام پدر: حسین     تاریخ تولد: 2/1/1346    محل تولد: تربت حیدریه      محل صدور: 8- تربت حیدریه    شماره شناسنامه: 7    مرتبه علمی: استاد یار

نشانی محل اشتغال: مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

تلفن محل اشتغال: 5-05118717071      شماره نمابر: 05118717142     تلفن همراه: 09155180731

 پست الکترونیک: afroghi@yahoo.com

 

اطلاعات تحصیلی(آخرین مدرک تحصیلی)

مدرک تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

دکتری

دانشگاه فردوسی مشهد

12/4/84

تغذیه دام و طیور

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

31/5/1375

علوم دامی

کارشناسی

دانشگاه

31/6/1369

علوم دامی

 

 

 

 

سابقه پژوهشی:

1- مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی بین المللی

ردیف

1

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

نام نشریه

نوع  امتیاز

سال

شماره

1

استفاده از كاه گندم عمل آوري شده با قارچ پلورتوس ساجر كاجو در تغذيه بره هاي نر پرواري مغاني

مجله پژوهش و سازندگي

علمی پژوهشی

1380

2

2

تاثير آسياب كردن و حرارت دادن پنبه دانه بر توليد و تركيب گاوهاي شيري هلشتاين

مجله علوم و صنايع كشاورزي

علمی پژوهشی

1383

 

4

اثرات استفاده از تخم پنبه عمل آوري شده، ميتونين و ليزين محافظت شده بر توليد و تركيبات شير گاوهاي هلشتاين

مجله علوم و صنايع كشاورزي

علمی پژوهشی

1385

6

5

اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری

مجله علوم كشاورزي و منابع طبیعی

علمی پژوهشی

1387

4

6

اتلاف مواد خوراکی و راهکارهای جلوگیری وکاهش آن در مزارع گاو شیری

آموزشهای علمی - کاربردی

علمی مروری

1385

29 و 30

7

تحلیل تغییرات رفتار حرفهای دانشجویان مراکز آموزش علمی- کاربردی جهاد کشاورزی در دروس تخصصی رشته تکنولوژی پرورش طیور

هفته نامه جامع- دانشگاه جامع علمی کاربردی

علمی مروری

1385

 

8

استفاده از متیونین و لیزین محافظت شده در تغذيه گاوهاي شيري

آموزشهای علمی - کاربردی

علمی مروری

1386

 

9

اثر پلت کردن خوراک شروع کننده  بر  روی عملکرد و برخی فراسنجه های  خونی گوساله های شیری

مجله كشاورزي و منابع طبیعی گلستان

علمی- ترویجی

1387

1

10

تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

علمی پژوهشی

1389

جلد 2 شماره 1

11

اثر شکل فیزیکی جیره های کاملا مخلوط بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه، تولید و ترکیبات شیر گاوههای شیرده نژاد براون سوئیس

پژوهشهای علوم دامی

علمی پژوهشی

1390

جلد 21 شماره 2

12

Effects of different levels of dried citrus pulp and urea on performance of fattening male calves

 

Journal of Animal and veterinary Advances

ISI

2011

10(14): 1811-1816

13

The effect of Essential Oil of Thyme (Thimus Vulgaris) on to Performance and humoral immune response broilers chicken

Journal of Animal and veterinary Advances

ISI

2011

In press

 

 

2- مقالات پذیرفته شده در همایشهای علمی:

 

ردیف

عنوان مقاله

 

 

 

 

محل چاپ

نام همایش

سطح (ملی- بین المللی)

محل برگزاری

سال

1

تحليل تغييرات رفتار حرفه اي دانشجويان مراكز آموزش عالي جهاد كشاورزي در دروس تخصصي رشته تكنولوژي پرورش گاو و گاوميش

پنجمين همايش آموزشهاي علمي كاربردي بخش كشاورزي

ملی

شيراز

1383

شيراز

2

ارزش غذايي كلش گندم عمل آوري شده با قارچ پلورتوس ساجر- كاجو و استفاده از آن در پروار بره هاي نر مغاني

اولين سمينار پژوهشي تغذيه دام كشور

ملی

كرج

1375

كرج

3

تعيين ارزش غذايي پنج گونه گياهان شور پسند در مناطق كويري استان خراسان

سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور

ملی

كرج

1378

كرج

4

انقلاب ژن در مواد خوراكي مورد استفاده دام

اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران

ملی

مشهد

1379

مشهد

5

نقش پروتئين عبوري در تغذيه نشخواركنندگان

دومين كنگره سراسري دانشجويي دامپزشكي ايران

ملی

تهران

1374

تهران

6

استفاده از كاه گندم عمل آوري شده با قارچ خوراكي پلورتوس ساجر- كاجو در تغذيه بره هاي پرواري

اولين گردهمايي مسائل توليد و عرضه قارچهاي خوراكي كشور

ملی

كرج

1374

كرج

7

تاثير آسياب كردن و حرارت دادن تخم پنبه برتوليد و تركيب شير گاوهاي شيري هلشتاين

جشنواره شير شمال كشور

ملی

ساری

1384

ساری

8

تاثيرفرآيند تخم پنبه برتوليد و تركيب شير و فعاليت جويدن گاوهاي شيرده هلشتاين

 

دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور

ملی

كرج

1386

كرج

9

Nutritive evaluation of treated cottonseed with in vitro gas production

British Society of Animal science

بین المللی

York, UK

2003

UK

10

Lactational response of Holstein dairy cows to grinding and heat processing of cottonseed

American Dairy Science Association

بین المللی

USA

2004

USA

11

Effect of physical and heat processing of cottonseed on chewing activity of Holstein dairy cows

American Dairy Science Association

بین المللی

USA

2004

USA

12

Ruminal parameters and plasma metabolites of Holstein dairy cows fed processed cottonseed

American Dairy Science Association

بین المللی

USA

2004

USA

13

Dry matter intake, milk composition and production in dairy cows fed whole and processed cottonseed

annual meeting of the European association for animal production

بین المللی

Slovenia

2004

Slovenia

14

Effects of fungal treated wheat straw on feed intake and growth of fattening Iambs

British Society of Animal science

بین المللی

York, UK

2002

UK

15

Dry matter intake ,milk composition and production in dairy cows fed whole and processed cottonseed

56th annual meeting of the European association for animal production

بین المللی

Sweden

2005

Sweden

16

Dry matter intake, milk composition and production in dairy cows fed whole and processed cottonseed

The 13th asian dairy conference

بین المللی

Hokkaido

2005

Japan

17

تاثير تخم پنبه آسياب شده حرارت ديده، متيونين وليزين محافظت شده بر توليد و تركيب شير گاوهاي شيري هلشتاين

 

دومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1385

کرج

18

تاثیر سایز پلت و افزودن بنتونیت بر رشد و عملکرد گوساله های شیری براون سوئیس

سومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1387

مشهد

19

تاثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله های شیری نژاد

براون سوئیس

سومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1387

مشهد

20

بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری

سومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1387

مشهد

21

مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه وکنجاله کلزا

سومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1387

مشهد

22

تاثیر عمل آوری سیلاژ ذرت با افزودنی میکروبی تولید کننده اسید لاکتیک(اکوسایل و بایوتال)  بر کیفیت سیلاژ و عملکرد گوساله های نرپرواری براون سوئیس

سومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1387

مشهد

23

تاثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله های شیری نژاد

براون سوئیس

سومین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1387

مشهد

24

Lactic acid bacteria as a corn silage additive and its effects on fattening performance of brown swiss male calves

British Society of Animal science

بین المللی

York, UK

2008

Scrasbourgh

25

Effects of pellet size and bentonite sodium on growth and performance of milk fed Brown swiss calves

EAAP

بین المللی

Spain

2009

Barcelona

26

Effects of pelleted starter and different levels of sodium bentonite on blood and ruminal metabolites and nutrient digestibility of neonatl dairy calves

EAAP

بین المللی

Spain

2009

Barcelona

27

Degradabiliy characteristic of dry matter and crude protein of triticale silage treated with microbial additive, molasses and urea in fattening male calves

EAAP

بین المللی

Spain

2009

Barcelona

28

Replacing triticale silage treated with microbial additive and molasses with corn silage on performance on fattening male calves

EAAP

بین المللی

Spain

2009

Barcelona

29

Dry matter intake, milk composition and production in dairy cows fed whole and processed cottonseed

EAAP

بین المللی

Bled

2005

slovenia

30

تحليل تغييرات رفتار حرفه اي دانشجويان مراكز آموزشي جهاد كشاورزي در دروس تخصصي رشته تكنولوژي پرورش طيور

سومين كنگره ملي آموزشهاي عالي علمي - كاربردي

ملی

تهران

1383

ايران

31

بررسی عوامل موثر بر سخت زایی و برآورد پارامترهاي ژنتیکی به دو روش آستانهاي و خطی

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

32

برآورد وراثت پذیري و بررسی عوامل موثر بر طول عمر واقعی و تولیدي گاوهاي نژاد براون سوئیس

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

33

اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه سویاي برشته شده و متیونین بر عملکرد جوجه هاي گوشتی

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

34

اثر منونسین همراه با منابع مختلف غلات بر مصرف خوراک، pH و نیتروژن اوره ای خون در گوساله های نر نژاد براون سوئیس

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

35

اثر شکل فيزيکي جيره بر قابليت هضم ظاهري، نيتروژن آمونياکي مايع شکمبه و برخي متابوليت هاي خون

درگاوهاي شيرده

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

36

اثرات اشکال فيزيکي خوراک کاملاً مخلوط شده بر ميزان مصرف خوراک و فعاليت جويدن گاوهاي شيرده با توليد متوسط

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

37

بررسي اثرات اشکال فيزيکي خوراک کاملاً مخلوط شده بر pH مايع شکمبه، برخي متابوليت هاي خوني، توليد و ترکيب شيرگاوهاي شيري با توليد متوسط

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

38

بررسي سطوح مختلف تفاله خشک مرکبات و اوره بر عملکرد و قابليت هضم جيره گوساله هاي نر پرواري براون سوئيس

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

39

بررسي اثرات جايگزيني دانه سورگوم با دانه جو بر عملکرد گوساله هاي نر پرواري هلشتاين

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

40

بررسي اثرات جايگزيني دانه سورگوم با دانه جو بر عملکرد گوساله هاي نر پرواري هلشتاين

چهارمین کنگره علوم دامی کشور

ملی

ایران

1389

کرج

41

استفاده از بقایا و فرآوردههای فرعی پسته، سیب، گوجه فرنگی و مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

ملی

ایران

1389

تهران

42

Effects of replacing barley grain with sorgum grain on fattening performance of holesteins male calves

EAAP

بین المللی

Greece

2010

Heraklion

43

Effects of different levels of dried citrus pulp and urea on performance of fattening calves

EAAP

بین المللی

Greece

2010

Heraklion

44

 

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

ملی

ایران

1389

تهران

45

تاثیر فرآیند های حرارتي تف دادن  و اکسترودکردن بر بخشهاي نيتروژن دار دانه سويا

 

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

،

 

ملی

دانشگاه زنجان

19 الی 21 شهریور 1390

 

 

3- طرحهای پژوهشی پایان یافته:

ردیف

1

عنوان طرح

نوع طرح داخلی/ ملی

سفارش دهنده

زمان اجرا

چگونگی کاربرد

شروع

خاتمه

1

تاثير فرايند پلت كردن خوراك  شروع کننده بر خصوصیات رشد و پارامترهاي شکمبه و خون گوساله هاي شيري

ملی

معاونت امور دام و کارخانه خوراک دام صالح کاشمر

1/6/1386

29/12/1387

ملی

2

مقايسه عملكرد گوساله هاي پرواري تغذيه شده با كنجاله تخم پنبه و كنجاله كلزا

ملی

معاونت امور دام

1/3/1386

30/9/1387

ملی

3

اثرات استفاده از جيره كاملا مخلوط مكعبي شده بر عملكرد گوساله هاي نر پرواري

ملی

معاونت امور دام و کارخانه خوراک دام صالح کاشمر

1/3/1386

30/9/1387

ملی

4

بررسي وضعيت توليدکنندگان  شِير مناطق روستايی دارای مراکز جمع آوري شير در استان خراسان

ملی

معاونت امور دام

1/3/1386

30/9/1387

استانی

5

بررسي ويژگيهاي كارآفرينانه و فرآيند كارآفريني در صنعت گاو شيري (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)

ملی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

1/3/1386

1/6/1388

استانی

6

بررسي استفاده از سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه برعملكرد توليدي و اقتصادي جوجه هاي  گوشتي

ملی

معاونت امور دام

1/3/1386

30/9/1387

ملی

7

بررسي تغييرات رفتار حرفه اي دانشجويان رشته هاي تكنولوژي پرورش طيور و پرورش گاو و گاوميش ورودي سال 77-76 مراكز آموزش عالي وزارت جهاد كشاورزي

ملی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

15/6/1377

30/12/1378

ملی

8

تعيين ارزش غذايي كاه گندم عمل آوري شده با استفاده از كشت قارچ خوراكي

ملی

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

1/1/1374

1/6/1375

ملی

9

تعيين ارزش غذايي پنج گونه گياهان شورپسند در مناطق كويري استان خراسان

ملی

ایستگاه تحقیقات سبزوار

1/6/1375

30/12/1376

ملی

10

اثر شكل فيزيكي خوراك بر عملكرد گاوهاي شير ده با توليد متوسط

ملی

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

1/1/1387

1/6/1388

ملی

11

اثرات استفاده از تخم پنبه عمل آوري شده ، ميتيونين و ليزين محافظت شده بر توليد و تركيب شير گاوهاي هلشتاين

ملی

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

1/3/1381

30/9/1383

ملی 

12

بهينه سازي مواد  ليگنوسلولوزي (خشبي ) با استفاده از گونه هاي مناسب قارچي و ميكروبي

ملی

معاونت امور دام

1/1/1385

15/6/1386

ملی

 

 

 

 

 

 

 

5- ترجمه کتاب:

ردیف

1

عنوان کتاب

نام نویسنده اصلی

ناشر

تایخ انتشار

اسامی مترجمین

1

جيره هاي كاملا مخلوط و گاوهاي پر توليد

Marshall E. McCullough

انتشارات رواق مهر

1380

عباسعلی ناصریان و علی رضا فروغی

2

مديريت، تغذيه و پرورش گوساله هاي جوان

Dracley james K.

انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

1384

عباسعلی ناصریان، بهنام صارمی، مسلم باشتنی و علی رضا فروغی

 

6- ابتکار، نوآوری و اختراع

ردیف

عنوان

آیا به مرحله تولید رسیده است

مدل عرضه

تاریخ

تکمیل

محل ثبت

تاریخ ثبت

1

استفاده از جيره كاملا مخلوط مكعبي شده در تغذیه گوساله  نر پرواري

بلی

پایلوت

16/5/1385

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

16/11/1385

2

خوراك  شروع کننده پلت جهت گوساله هاي شيري

بلی

تجاری

16/4/1385

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

16/11/1385

3

خوراک شروع کننده با بافت زبر (Texturized Calf Starter ) مخصوص گوساله های شیری

بلی

پایلوت

16/4/1385

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

16/11/1385

4

استفاده  از تخم  پنبه آسیاب  شده  حرارت  دیده  در تغذیه گاو شیری

بلی

پایلوت

11/11/1384

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

16/11/1385

5

ساخت دستگاه شکمبه مصنوعی جهت مورد تحقیقاتی و آزمایشگاهی

بلی

پایلوت

21/2/1386

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

21/8/1386

6

آسیاب آزمایشگاهی مخصوص آزمایشگاه کنترل کیفی خوراک دام و طیور تغذیه دام

بلی

پایلوت

30/1/1386

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

21/8/1386

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

 

 

 

ردیف

1

عنوان

مقطع

راهنمایی یا مشاوره

1

بررسی اثرات جایگزینی سورگوم با جو بر قابلیت هضم جیره و عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین

کارشناسی ارشد

 

راهنما

2

اثر فرآوری فیزیکی خوراک بر روی برخی از پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری

 

کارشناسی ارشد

مشاور

3

بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط بر عملکرد و برخی فعالیت های متابولیکی شکمبه ای گاوهای شیری متوسط تولید

کارشناسی ارشد

 

راهنما

4

استفاده از کاه زیره سبز در تغذیه بره های نر مغانی و

تعیین ارزش غذایی آن

 

کارشناسی ارشد

 

راهنما

5

بررسي اثرات جايگزيني سيلاژ تريتيكاله فرآوري شده با افزودني ميكروبي و ملاس با سيلاژ ذرت بر عملكرد
گوساله هاي نر پرواري

 

کارشناسی ارشد

 

راهنما

6

بررسی اثرات سطوح مختلف و نوسان پروتئین خام بر عملکرد بره های نر کردی

کارشناسی ارشد

 

راهنما

7

ارزیابی مدیریتی گاوداریهای روستایی استان خراسان رضوی

کارشناسی ارشد

 

مشاور

8

تاثیر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد و برخی از متابولیتهای خونی گوساله های در حال رشد نژاد براون سوئیس

کارشناسی ارشد

مشاور

9

ارزیابی مدیریتی گاوداریهای روستایی استان خراسان رضوی

کارشناسی ارشد

 

مشاور

10

تاثير شكل فيزيكي جيره هاي كاملا مخلوط (TMR ) بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در گاوهاي شيرده

کارشناسی ارشد

 

راهنما

11

بررسی اثر خوراک کامل مکعبی شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری

کارشناسی ارشد

 

راهنما

12

تاثیر سطوح مختلف دانه سویای اکسترود شده و متیونین بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

کارشناسی ارشد

 

مشاور

13

بررسی اثرات دانه سویای اکسترود شده و مولتی آنزیم همی سل بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

کارشناسی ارشد

 

مشاور

14

مقایسه ی ترکیبات شیر خام در وعده های دوشش در فصول مختلف با توجه به روش های خوراک دادن دام در گاوداری های صنعتی استان خراسان

 

کارشناسی ارشد

 

راهنما

15

بررسي رابطه نمره وضعيت بدني و حركتي با  برخي فاكتــورهاي توليدي و توليد مثلي در تعدادي از گاوداري هاي  صنعتي مشهد

کارشناسی ارشد

 

راهنما

16

تأثیر اندازه مختلف خوراک شروع کننده پلت و سطوح متفاوت بنتونیت سدیم بر عملکرد و رشد گوساله های شیری

کارشناسی ارشد

 

راهنما

17

بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام جيره و پروبيوتيك بر عملكرد و متابوليتهاي خوني بره هاي نر سه  ماهه پرواري كردي 

کارشناسی ارشد

 

راهنما

18

بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام جيره و پروبيوتيك بر عملكرد و متابوليتهاي خوني بره هاي نر شيرخوار كردي

 

کارشناسی ارشد

 

راهنما

19

تاثير شكل فيزيكي جيره هاي كاملا مخلوط (TMR ) بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در گاوهاي شيرده

کارشناسی ارشد

 

راهنما

20

بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام جيره و پروبيوتيك بر عملكرد و متابوليتهاي خوني بره هاي نر سه ماهه پرواري كردي

کارشناسی ارشد

 

راهنما

21

اثر موننسین همراه با منابع مختلف غلات بر مصرف خوراک،pH مایع شکمبه و نیتروژن اوره ای خون در گوساله های نر نژاد براون سوئیس

کارشناسی ارشد

 

راهنما

22

تاثير فرآيندهاي حرارتي تف دادن و اکسترود کردن  بر تركيب شيميايي، خصوصیات تجزيه پذيري و قابلیت هضم شکمبه ای ـ روده اي ماده خشك و پروتئين خام دانه سويا

کارشناسی ارشد

 

راهنما

23

اثرات تعداد وعده­های خوراک­دهی بر رفتارهای تغذیه­ای، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس

 

کارشناسی ارشد

 

راهنما


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0