جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس فيروز حسن پور

نام: فيروز                                   نام خانوادگي: حسن پور

ليسانس: گياهپزشكي – دانشگاه صنعتي اصفهان – سال 1371

فوق ليسانس: حشره شناسي كشاورزي – دانشگاه آزاد اسلامي اراك- سال 1385

بخش دوم: مسووليت ها

1- مسوول واحد گياهپزشكي مديريت جهاد كشاورزي طبس – به مدت يك سال ( 1374 )

2- مسوول واحد گياهپزشكي مركز آموزش كشاورزس سابق مشهد به مدت شش سال ( 80-1375 )

3- مربي دروس گياهپزشكي مركز آموزش كشاورزي سابق مشهد ( 82-1375 )

4- مسوول كتابخانه مركز آموزش كشاورزي سابق مشهد به مدت سه سال ( 78-1376 )

5- مسوول واحد باغباني و فضاي سبز مركز آموزش كشاورزي مشهد ( 82-1378 )

6- مسوول رشته و آزمايشگاه گياهپزشكي ( 83-1372 )

7- مدير گروه علوم زراعي و باغي مجتمع آموزش جهاد كشاورزي مشهد ( 85-1383 )

 

بخش سوم: زمينه هاي آموزشي

1- مربي دروس مختلف گياهپزشكي از قبيل: حشره شناسي كشاورزي – سم شناسي كشاورزي- حفظ نباتات- اصول و روشهاي مبارزه با آفات گياهي- آفات گياهان زراعي- آفات گياهان باغي- جانوران مضر در كشاورزي ( 1385-1376)

فعالیتهای تحقیقاتی:

شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد شپشكهاي نخودي ( Ham:coccidae ) در استان خراسان رضوي و تعيين ميزان پارازيتيسم فعلي آنها – سال اجرا 1384- استان خراسان رضوي

عضويت درسازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

زمينه تحقيقاتي مورد علاقه:

مبارزه بیولوژیک

 آفات گیاهی

مدیریت تلفیقی آفات ( I.P.M )


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0