جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس جواد توكلي


بیوگرافی:

 نام : جواد

نام خانوادگي : توكلي

اخذ مدرك كارشناسي  در رشته مهندسي کشاورزی ( خاکشناسی ) در سال 1354 از دانشگاه شیراز

استخدام در وزارت کشاورزی سابق و محل فعاليت مرکز آموزش کشاورزی مشهد در سال 1361

2- عناوين و مسووليتها:

مدیر فنی مزرعه مرکز آموزش کشاورزی

 عضو هیات نظارت بر فروش محصولات مرکز آموزش کشاورزی

 مدیر دروس مرکز آموزش کشاورزی.

3- زمينه هاي آموزشي:

تدريس (تئوري و آزمایشگاه)دروس:

 خاکشناسی عمومی – حاصلخیزی خاک – فیزیک خاک – رابطه آب و خاک و گیاه – آب و خاک 1 و 2 و 3

4- انتشارات علمي:

1- کتاب زراعت برای هنرستانهای فنی و حرفه ای تحت عنوان زراعت 1 و 2 و 3 و 4 برای دوره چهارساله هنرستان

2- کتاب آب و خاک برای دوره تکنولوژی آب ( کاردانی )


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0