جمعه, 30 فروردين 1398
مهندس عليرضا قاسمي آريان


بیوگرافی:

نام: علیرضا

نام خانوادگی: قاسمی آریان

اخذ لیسانس مرتع و آبخیزداری در سال 1370 از دانشگاه تهران

اخذ فوق لیسانس مرتعداری در سال 1373 از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از سال        تاکنون

عناوين و مسئوليتها:

مدير گروه منابع طبيعي و آب و خاك و مسوول رشته مرتعداري  از سال 1385

زمينه هاي آموزشي:

مدرس دروس مرتعداری ، کارتوگرافی و عکسهای هوایی ،  اصلاح و توسعه مراتع و مبانی اکولوژی در مقطع كارداني از سال 1376 تا كنون

 انتشارات علمي

تالیف کتاب کارتوگرافی در منابع طبیعی با کاربرد در تهیه طرح ، سال نشر 1382 – ناشر ، انتشارات پژوهش توس

E-mail: agha572@yahoo.co.uk


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0