جمعه, 30 فروردين 1398
دانشگاه هاي آزاد

 

دانشگاه های آزاد اسلامی

دريافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، اعلام نتايج آزمونهای مقاطع مختلف دانشگاه آزاد و نيز اخذ کارنامه سايت اطلاع رسانی دانشگاه آزاد
معرفی دانشکده ها، ساختار اداری و مراکز تحقيقاتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
تاريخچه دانشگاه، شرح فعاليتهای تحقيقاتی، عناوين رشته ها، اطلاعات مربوط به ساختار تشکيلاتی دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
معرفی منطقه يک دانشگاه آزاد و واحد های تحت پوشش، و نيز شامل سرويسهای مختلف خبری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه يک
معرفی ساختار دانشگاه و سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
درباره شهرهای اصفهان و خوراسگان، معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، اعضاء هيئت علمی و فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
معرفی دانشگاه ازاد اراک و بخشهای مختلف آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اطلاعاتی درباره دانشگاه، گروههای آموزشی و مرکز اطلاعات و آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن از قبيل کتابخانه ها، آزمايشگاهها، کارگاهها، مزرعه های کشاورزی و نيز آشنايی با فعاليتهای فرهنگی، تحقيقاتی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
شامل قسمت هاي مختلف در مورد دانشگاه و نيز قسمتهاي آموزش و معرفي دوره هاي آموزشي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  اداره کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد
این سایت که با محیطی جذاب و امکانات تحت وب به ارائه خدمات دانشگاهی و دانشجویی می پردازد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن از قبيل کتابخانه ها، آزمايشگاهها، کارگاهها. آشنايی با فعاليتهای فرهنگی، تحقيقاتی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
معرفي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، چگونگی تماس با معاونت های مختلف و مشاهده نمره دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي همدان
آشنايی با تاريخچه دانشگاه و فعاليتهای آموزشی و پژوهشی و آشنايی با رشته ها و نحوه پذيرش دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقليد
معرفی بخشهای مختلف، گروههای آموزشی، شرح فعاليتهای تحقيقاتی و اطلاعاتی در باره شهرستان سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سپيدان
  دانشگاه آزاد  تربت حيدريه
  دانشگاه آزاد اسلامی شيروان
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
  دانشگاه آزاد اسلامی نيشابور
معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن ، رشته های تحصیلی ، اخبار دانشگاه ، معرفی شهرستان قوچان دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
مرکز فعاليتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش قرآن دانشگاه آزاد
  دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
  دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
سايت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0