جمعه, 30 فروردين 1398
دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي

دانشگاه هاي جامع علمي وكاربردي كشور

- دانشگاه جامع علمي وكاربردي (مركزي )
- دانشگاه جامع (واحد استان گلستان
دانشگاه جامع (واحد استان اردبيل )
- دانشگاه جامع (واحد استان آذربايجان غربي )
- دانشگاه جامع (واحد استان آذربايجان شرقي )
- دانشگاه جامع (واحد استان اصفهان )
- دانشگاه جامع (واحد استان ايلام )
- دانشگاه جامع (واحد استان بوشهر)
- دانشگاه جامع (واحد استان چهارمحال وبختياري )
- دانشگاه جامع (واحد استان خراسان شمالي )
- دانشگاه جامع (واحد استان خراسان رضوي )
- دانشگاه جامع (واحد استان خراسان جنوبي )
- دانشگاه جامع (واحد استان خوزستان )
- دانشگاه جامع (واحد استان زنجان )
- دانشگاه جامع (واحد استان سيستان وبلوچستان )
- دانشگاه جامع (واحد استان سمنان )
- دانشگاه جامع (واحد استان فارس )
- دانشگاه جامع (واحد استان قم )
- دانشگاه جامع (واحد استان كردستان )
- دانشگاه جامع (واحد استان كرمان )
- دانشگاه جامع (واحد استان كرمانشاه )
- دانشگاه جامع (واحد استان كهكيلويه وبويراحمد)
- دانشگاه جامع (واحد استان گيلان )
- دانشگاه جامع (واحد استان لرستان )
- دانشگاه جامع (واحد استان مازندران )
- دانشگاه جامع (واحد استان مركزي )


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0